Τι είναι αυτό που έχουμε όλοι στο σπίτι μας και ευθύνεται για πυρκαγιές και θανάτους από φωτιά;

Τι είναι αυτό που έχουμε όλοι στο σπίτι μας και ευθύνεται για πυρκαγιές και θανάτους από φωτιά;

από Φανή Συντάκη
1 Σχόλια