Τι είναι η Δυσλεξία; (περιέχει και video)

Η Δυσλεξία είναι μια διαταραχή νευρολογικής φύσεως στην οποία υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και ιδιαίτερα στην ανάγνωση. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι είναι η Δυσλεξία; (περιέχει και video).